Název a sídlo příspěvkové organizace:

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
Švédská 14, 466 01 Jablonec nad Nisou

Mateřská škola má dvě budovy:

Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Švédská 14 („MŠ ČTYŘLÍSTEK“)

                   

a odloučené pracoviště:

Mateřskou školu Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Vítězslava Nezvala 12 („MŠ NA KOPEČKU“)

                 


ředitelka MŠ: Bc. Zuzana Lapáčková

tel.: 483 319 993, e-mail: svedska@materska-skola.com
Web: svedska.materska-skola.com
Neoficiální název: MŠ ČTYŘLÍSTEK (v MŠ Čtyřlístek je umístěno ředitelství mateřské školy)

Vedoucí školního stravování:
Kateřina Jirošová
606 427 323
sjsvedska@seznam.cz
 

zástupkyně ředitelky MŠ pro odloučené pracoviště: Jana Luštincová

tel.: 483 305 181, e-mail: nezvalova@materska-skola.com
Web: nezvalova.materska-skola.com
Neoficiální název: MŠ NA KOPEČKU


Mateřská škola Čtyřlístek:

Mateřskou školu Čtyřlístek najdete v městské části Šumava. Panelová budova je postavena v zahradě se vzrostlou zelení v těsné blízkosti základní školy. Mateřská škola má čtyři třídy. V každé třídě s dětmi pracují dvě učitelky. Do každé třídy je zapsáno nejvýše 24 dětí.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která se nachází v provozní části budovy mateřské školy. Ve školní jídelně vaří dvě kuchařky a o provoz školní jídelny se stará vedoucí školní jídelny.

Úklid budovy zajišťuje paní školnice a paní uklízečka.

Provoz mateřské školy je denně v pracovní dny od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Dostupnost je zajištěna autobusy městské hromadné dopravy č.:  119, 104 (sídliště Šumava)