• Ve školním roce 2023/2024 je stanoveno školné ve výši 600,- Kč /za kalendářní měsíc.
  • Způsob úhrady měsíčních plateb (stravné, školné):
     
    1. bezhotovostně bankovním převodem formou inkasní platby
    2. hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny (druhé pondělí v měsíci)
    3. vložením přesné částky na účet mateřské školy (po domluvě s vedoucí školní jídelny)

 
Bankovní účet mateřské školy (nový od 1.2.2024): 131-2002340227/0100