Zájmové činnosti

V souladu se školním vzdělávacím programem  „Se Čtyřlístkem do světa poznávání a her“  jsou nejstarším dětem nabízeny zájmové činnosti.
Tyto činnosti vedou paní učitelky mateřské školy.

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme:

Dramatická výchova – „Dramaťák“

  • děti si rozvíjí svoji schopnost komunikovat verbálně i neverbálně
  • děti si rozvíjí dovednosti v dramatické oblasti = hru v roli s výrazovými prostředky

Výtvarné činnosti a artefilatika

  • děti se seznamují s novými výtvarnými technikami a materiály
  • výtvarné činnosti zaměřené na prožitkovou tvorbu

Keramiku

  • děti rozvíjí svojí tvořivost a seznamují se s novou výtvarnou technikou